Ψηφιοποίηση Εγγράφων


Η μέθοδος της ψηφιοποίησης είναι η μετατροπή των εγγράφων σε ψηφιακή μορφή. Όλα τα έγγραφα, με όλα τα χαρακτηριστικά τους μετατρέπονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD, DVD, H/D) δίνοντας τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε το αρχείο σας χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξετε στην αποθήκη και στα έγγραφά σας.

Αναβαθμίστε τον browser σας για καλύτερη και γρηγορότερη πλοήγηση: Mozilla Firefox Google Chrome Opera Safari Internet Explorer